Apuna pienissä ja suurissa unelmissa

Niskan insinööripalvelut

20 vuoden kokemus rakennusalalta suunnittelu- ja työnjohtotehtävistä.

Yritys

Niskan insinööripalvelut on yhden miehen rakentamispalveluyritys, jolta löytyy 20 vuoden kokemus rakennusalalta niin suunnittelu- kuin työnjohtotehtävistä.

Yritys palvelee / avustaa rakentajia ja remontoijia rakennesuunnittelu, lupa- ja valvonta asioissa. Kaikenlainen konsultointi rakentamiseen liittyen myös onnistuu. Toimin lupakuva asioissa koko Suomessa ja muissa asioissa Pohjois-Pohjanmaa- Kainuun alueilla.

Koulutukseltani olen rakennusinsinööri (AMK).

Niskan Insinööripalvelut (logo)

Palvelut

Niskan insinööripalvelut tarjoaa seuraavat palvelut kuluttajille, rakennusliikkeille ja taloyhtiöille.

Vastaava työnjohto ja valvontatyöt

Vastaava mestari (vastaava työnjohtaja) on yksi tärkeimmistä rakennuksen toteutusvaiheessa tarvitsemistanne henkilöistä. Hän on Teidän etujanne ajava rakennusalan asiantuntija, joka antaa neuvoja sekä valvoo rakennus­urakoitsijoiden työn jälkeä.

Vastaava mestaria tarvitaan kaikkeen rakennusluvan vaativaan työhön. Vastaavan mestarin vastuulla on valvoa, että työmaalla noudatetaan lakeja, määräyksiä ja hyvää rakennustapaa. Vastaava mestari kantaa vastuun rakennus­hankkeesta joten kyseessä ei ole pelkästään nimellinen henkilö. Tästä syystä työstä laaditaan molemminpuolinen sopimus.

Suojakypärä

Vastaava mestari olisi hyvä hankkia jo rakennusprojektin suunnitteluvaiheessa. Tämän ansiosta vastaava mestari on heti mukana projektissa ja pystyy suorittamaan paremmin oman tehtävänsä sekä säästämään rakennuttajan kustannuksia. Vastaavaa mestaria ei kannata siis lähteä etsimään vasta siinä vaiheessa kuin suunnitelmat on jo lukittu.

Niskan insinööripalveluilla on 20 vuoden kokemus vastaan mestarin töistä. Lisäksi aiempi 19 vuoden työkokemus valtakunnallisen pientalotoimittajan palveluksessa, jossa olin vastuussa työmaatoiminnoista. Tunnen siis pientalorakentamisen kuin omat taskuni.

 

Vastaavan mestarin hinta

Vastaavan mestarin hinta riippuu paljon itse projektista. Hyvä ja ammattitaitoinen vastaava mestari kuitenkin maksaa itsensä takaisin. Omakotitalohankkeiden kokoisissa rakennusprojekteissa vastaavan työnjohtajan palkkaaminen maksaa 3000 – 6000 euroa. Pienemmissä- tai remonttikohteissa summa voi olla pienempikin. Mikäli vastaavan työnjohtajan palkka jää reilusti alle tämän kannattaa miettiä sitä, onko vastaava mestari valmis sitoutumaan projektiin riittävästi.

Mikäli tarvitset kohteellesi erillisen ja ulkopuolisen rakennustöiden valvojan voidaan palvelu räätälöidä tarpeittesi mukaiseksi.

Pääsuunnittelu

Pääsuunnittelijan tehtävänä on vastata koko rakennushankkeen laadusta, suunnittelun kokonaisuudesta ja hankkeen aikatau­lutuksesta ennen rakentamisen aloittamista. Pääsuunnittelijan varmistaa suunnittelun lähtötietojen riittävyyden ja toimittaa tarvittavat suunnitelmat erityis­suunnittelijoille.

Pääsuunnittelijan tehtävänä on tarkistaa erityis­suunnitelmien yhteensopivuus pääpiirustusten kanssa. Pääsuunnittelija tarkastaa erityis­suunnitelmien riittävyyden ja etteivät ne ole ristiriidassa rakennus­suunnitelmien kanssa.

Pätevä pääsuunnittelija tuo sujuvuutta ja kustannustehokkuutta rakennusprojektiin. Pätevä pääsuunnittelija tietää, millaisen talon tontille saa rakentaa, jotta se on alueen asemakaavan ja mahdollisten rakennus­tapaohjeiden mukainen. Asemakaava ja rakennus­tapaohjeet voivat määrittää tarkastikin esim. talon tyypin, korkeuden, pintamateriaalit ja sijainnin tontilla, joten ilman oikeanlaista ohjeistusta nämä asiat voivat tulla rakentajalle yllätyksenä. Hyvä pääsuunnittelija myös tietää, milloin poikkeuslupaa kaava­määräyksistä kannattaa hakea ja milloin kannattaa sen sijaan etsiä kokonaan toinen tontti.

 

Pääsuunnittelun hinta

Omakotitalohankkeiden kokoisissa rakennusprojekteissa hinta on n. 1550-3000€. Pienemmissä- tai remonttikohteissa summa voi olla pienempikin.

Pääsuunnittelu

Rakennussuunnittelu

Rakennus- eli arkkitehtisuunnittelussa määritetään rakennuksen muoto, ulkoasu ja tilaryhmittely, sekä rakenteiden perusratkaisut. Rakennesuunnittelu määrittää ja mitoittaa rakennuksen rakenteet ja yksityiskohdat.

Niskan insinööripalvelut suunnittelee yksilölliset omakotitalot ja muut uudet rakennukset asiakkaan toiveiden ja mahdollisten luonnosten pohjalta. Tutkimme rakennuspaikan tarjoamat mahdollisuudet rakentamiselle. Suunnitteluun vaikuttaa moni asia, kuten kaavamääräykset, ilmansuunnat, maastonmuodot sekä rakentamiseen varattu budjetti. Nämä asiat haluamme huomioida ja yhteensovittaa asiakkaan toiveiden kanssa mahdollisimman mieluisaksi, toimivaksi ja viihtyisäksi kokonaisuudeksi.

Rakennuslupakuvat eli pääpiirustukset koostuvat pohja-, leikkaus-, julkisivu- ja asemapiirustuksesta. Sovittaessa suunnittelupakettiin voidaan sisällyttää myös muita tarvittavia suunnitelmia.

Niskan insinööripalveluilla on useiden kymmenien eri kohteiden kokemus rakennussuunnittelusta.

 

Rakennussuunnittelun hinta

Omakotitalohankkeiden kokoisissa rakennusprojekteissa hinta on n. 800€. Pienemmissä- tai remonttikohteissa summa voi olla pienempikin.

Pääsuunnittelu (piirrustus)

Rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelijan tehtävä on esittää miten rakennus tai sen osa rakennetaan tai korjataan. Rakenteiden tulee kestää sille asetetut kuormitukset sekä rakennusfysikaaliset tai rakennussuojelulliset vaatimukset.

Rakennesuunnitelmat pitävät sisällään hankkeen luonteesta riippuen lausuntoja, tutkimuksia, arviointeja ja piirustusdokumentteja. Toteutussuunnitelmissa määritetään piirustuksin sekä mahdollisesti tekstein muun muassa käytettävät materiaalit, kiinnitykset ja tuennat, jotta lopputuloksesta saadaan terveellinen, kestävä ja turvallinen kokonaisuus.

Pientalokohteissa rakennesuunnittelu sisältää rakennetyypit, leikkauskuvat, tasopiirustukset ja tarkemmat yksityiskohdat (detaljit). Rakennesuunnittelun lähtötiedoiksi tarvitaan ajantasaiset arkkitehtisuunnitelmat sekä uudishankkeissa maaperätutkimusraportin.

 

Rakennesuunnittelun hinta

Omakotitalohankkeiden kokoisissa rakennusprojekteissa hinta on n. 1550-3000€. Pienemmissä- tai remonttikohteissa summa voi olla pienempikin.

Rakennesuunnittelu (piirrustus)

Rakentamisen konsultointi

Niskan insinööripalvelut tarjoavat monipuolista rakennuskonsultointia erilaisiin uudis- tai remonttikohteisiin. Rakennushankkeessa voi nousta monia kysymyksiä ja ongelmakohtia eteen.

Voimme auttaa sinua löytämään ratkaisuja erilaisten asioiden käytännön toteutetukseen rakentamisessa, korjaamisessa tai vaikkapa rakennuslupaprosessin läpiviemisessä. Räätälöidään palvelu tarpeittesi mukaiseksi.

Referenssit

Alla esimerkkejä valmistuneista kohteista missä olen toiminut vastaavana työnjohtajana ja pääsuunnittelijana. Näiden lisäksi kokemusta löytyy kymmenien eri kohteiden rakennussuunnittelusta.

Asiakaskokemuksia

Olemme toimineet yhteistyössä Niskan Insinööripalveluiden kanssa useassa kohteessa Vaalassa, Paltamossa ja myös omissa hankkeissamme omakotitalon valesokkelikorjauksista uudisrakentamiseen aina yrityksen toimitilojen saneeraukseen asti. Olemme työskennelleet yhteisissä kohteissamme välillä molemmilla puolilla pöytää ja yhteistyö on aina ollut saumatonta ja rakentavaa, asiakkaan etu huomioiden.

Niskan Insinööripalvelut ovat valvonta- ja asiantuntijatehtävien lisäksi toimittaneet meille pääsuunnittelijan roolissa pää- ja rakennepiirustuksia sekä erilaisia teknisiä ratkaisuja aina rakennusluvan hakemiseen saakka. Tästä on ollut meille erittäin suuri apu ja olemme pystyneet itse keskittymään rakennusteknisiin töihin.

Niskan Insinööripalveluiden yli 20 vuotinen kokemus kuluttajarajapinnasta rakennusalalla on tuonut mukanaan lukuisia uusia kohteita omaan tarjouskantaamme.

LOC Ness Oy voi suositella Niskan Insinööripalveluita lämpimästi ja uskoo yhteistyön jatkuvan eri kohteissa kasvamassa määrin myös tulevaisuudessa.

Matti LOC Ness Oy

Luotettava, kokenut ja asiantunteva palvelu, joka osaamisellaan säästi paljon asiakkaan euroja. Kaikki pientalorakentamisen palvelut saman katon alta.

Janne Valttitalot Oy

Yhteistyö on sujunut hyvin, ei moitittavaa👍

Vaalan Vilperit Oy

Joustavaa palvelua ja suunnittelua niin, että amatöörikin ymmärtää miten tehdään.

Kiviluomat Oulusta

Ota yhteyttä